مدارک و شرایط ثبت نام

شرط سنی: پیش دبستانی: متولدین نیمه اول سال ۱۳۹۴ و نیمه دوم سال۱۳۹۳
مدارک ثبت نام: لطفا پس از ثبت نام اینترنتی، مدارک زیر را تهیه و در تاریخی که متعاقبا از طریق تلفن یا پیامک به شما اعلام می گردد، به دفتر آموزشگاه تحویل نمایید:
۱_کلربوک ۱۰ برگی رنگ بنفش
۲_ کپی صفحات شناسنامه دانش آموز، پدر، مادر
۳_ کپی کارت ملی پدر و مادر
۴_ کپی کارت واکسیناسیون
۵_ عکس 4*3 – 6قطعه ( ترجیحاً پشت سفید)
۶_ اصل یا کپی فیش واریزی پیش ثبت نام(در صورت نیاز)


پرداخت شهریه

پیش پرداخت مقطع پیش دبستانی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
شماره کارت دبستان و پیش دبستانی سما داراب

۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۳۵۶۴۸
شماره حساب دبستان و پیش دبستانی سما داراب

۰۱۱۰۸۶۹۵۱۷۰۰۸


ثبت نام پیش دبستانی سما
کد امنیتی را وارد نمائید